Evangélikus Missziói Központ

Feliratkozás Evangélikus Missziói Központ hírcsatorna csatornájára
Frissítve: 26 perc 2 másodperc

Imádkozzatok!

2021, május 4 - 02:00

A műsorunkban elhangzó felvételek az imádkozásról és az ima mibenlétéről gondolkodtatnak el. Karinthy Frigyes imájáról és a Himnuszról is szól dr. Hafenscher Károly evangélikus lelkész, címzetes teológiai tanár.
Őt követően Szeverényi Jánossal beszélgetünk a témáról. Hogyan kommunikálhat egymással az ember és az Isten? Mi késztet imádkozásra olyan embert, aki még sohasem szólította meg őt?
Végül Cseri Kálmán református lelkipásztor áhítata szólal meg a Miatyánk kezdő megszólításáról.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit és ZMC

Élet és halál határmezsgyéjén csak Ővele lehet járni

2021, április 27 - 02:00

A diagnózis közlésétől kezdve hatalmas mélységeket élhet meg az a család, amelyben egy gyermek súlyosan megbetegszik, és sajnos nem mindig a gyógyulás a történet vége. Nagyon fontos, hogy szülőnek, gyereknek, és még az őket segítő egészségügyi személyzetnek is legyen kire, kikre támaszkodnia.
Némethné Tóth Szilvia evangélikus lelkigondozó, kórházlelkész tizenkét éve kíséri és támogatja a daganatos gyermekeket és családjaikat, jelenleg a Dél-pesti Centrumkórház gyermek hematológia és őssejt-transzplantációs osztályán.

Készítette: Pusztai Krisztina

Vincellérként a Gazda mellett

2021, április 22 - 02:00

Úgy vágyott lelkész lenni, hogy közben nem akart erre a pályára lépni. Ezt a paradoxont is feloldja, valamint lelkész szülei példájáról is sok mindent elmesél Brebovszkyné Pintér Márta. A lelkésznő a női misszióban és a külmisszióban is tevékenykedik, és jelenleg teljes állásban a Podmaniczky János Evangélikus Általános Iskola iskolalelkésze.
Interjúnkban a lelkészi élet belső világába, kihívásaiba is betekintést nyújt hallgatóinknak, emellett az életünket megnehezítő, káros szenvedélyek, hajlamok szintén szóba kerülnek.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Missziói pályázat 2021

2021, április 21 - 02:12

A Magyarországi Evangélikus Egyház Evangelizációs és Missziói Bizottsága pályázatot ír ki az evangélikus gyülekezetek missziói munkájának támogatására.

Nem mi tesszük hívővé az embereket

2021, április 14 - 02:00

2021. március 4-én töltötte be élete 80. esztendejét Bozorády Zoltán evangélikus lelkész, aki a nyíregyházi Emmaus Evangélikus Egyházközségből, esperesi és püspök-helyettesi szolgálat után vonult nyugdíjba. 
A mai napig aktív a szívügyét jelentő evangelizációs és személyes lelkigondozói szolgálataiban. A lelkésszel Szeverényi János készített a múltba visszatekintő, a jelent és a végső elmenetelt is érintő beszélgetést.

„Szeretetre, irgalomra, megváltásra van szüksége a ma emberének is"

2021, április 7 - 02:00

Miért fontos az alapvető emberi értékekről szólni, és azok újra felfedezésében segíteni a kortársainkat? Milyen változásokat észlel a mai világban és az egyházban? A Híd magazin főszerkesztőjét, Szeverényi Jánost kérdezzük az első negyedévi lapszám fókusztémájáról. 

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Kereszthordozás és feltámadás – az emberért

2021, március 30 - 02:00

Jézus Krisztus önkéntes áldozatával, halálával és feltámadásával hozta el az embernek a bűnbocsánat és az új élet lehetőségét. Hogyan törhet be a feltámadás ténye a ma emberének életébe is? Miért kellett Jézusnak keresztet hordoznia, szenvednie?
Ezeket érinti két rövid interjúnk Bozorády Zoltán és Laczki János lelkészekkel, ill. Szeverényi János áhítata Péter megfeddésének a története alapján.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

 

Cigánymisszió: rajtuk is az Isten segíthet

2021, március 24 - 01:00

A cigányok felé őszintén, elfogadással kell közelíteni, ők minden hamisságot kiéreznek a szavak mögül, fogalmaz Laczki János, aki 2004-ben kapott lehetőséget Szentetornyán az Orosházi Evangélikus Egyházkerület egyik lelkészeként az ott élő cigányok közötti misszióra.
A szolgálat mibenléte mellett arról is beszélgetünk, hogy miként várható Isten által formált változás az életükben, illetve mi az, amit tőlük érdemes megtanulni.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Isten vonzása és a döntéseink

2021, március 18 - 01:00

Laczki János 2004-től az Orosházi Evangélikus Egyházközségben és annak leánygyülekezeteiben, Szentetornyán, Kardoskúton és Rákóczitelepen végez lelkészi szolgálatot.
Szentetornyán ő kapott lehetőséget az ott élő cigányok közötti misszióra, amelynek mára sok gyümölcse tapasztalható. A lelkész ezúttal megosztja velünk, hogy miként mondott le a vegyészi pályáról és lett lelkész, és megismerhetik gondolatait az okkultizmus veszélyeiről és a Jézusban való hitre jutásról.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Végül mindenkinek magának kell döntenie

2021, március 18 - 01:00

Laczki János 2004-től az Orosházi Evangélikus Egyházközségben és annak leánygyülekezeteiben, Szentetornyán, Kardoskúton és Rákóczitelepen végez lelkészi szolgálatot.
Szentetornyán ő kapott lehetőséget az ott élő cigányok közötti misszióra, amelynek mára sok gyümölcse tapasztalható. A lelkész ezúttal megosztja velünk, hogy miként mondott le a vegyészi pályáról és lett lelkész, és megismerhetik gondolatait az okkultizmus veszélyeiről és a Jézusban való hitre jutásról.

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

A házasság szakítópróbái

2021, január 15 - 01:00

Dr. Tolnay Lajos nőgyógyász főorvos és dr. Tolnayné Csattos Márta gyógypedagógus átélt szakítópróbákat házasságában, de sem konfliktushelyzetek, sem a munkával és szolgálatokkal zsúfolt hétköznapok, sem betegség nem választotta el őket egymástól és a kettejükkel hármas fonálban összekapcsolódó Istentől.
A Bibliai Házassággondozó Szolgálat és a Budapest-Pasaréti Református Egyházközségben szervezésében elhangzott tanúságtétel szerkesztett, rövidebb változata.

„Isten titka, hogy Ő hogyan használ engem”

2021, január 15 - 01:00

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

Horváth-Hegyi Áron sámsonházai evangélikus lelkész életében meghatározó, hogy öt testvér mellett és a nyíregyházi evangélikus gyülekezet közösségében nőhetett fel. A lelkészük, Adámi László lányát, Adámi Johannát kapta életre szóló társául, akivel hat gyermekük született. Informatikus diplomája megszerzése után végezte el az evangélikus teológiát.
Beszélgetésünkből kiderül, hogyan indult a lelkészi hivatása és mi mozgatja ebben, valamint hogy mit jelent számára a nagycsaládos lét.

Ezer „igen” a házasságban

2021, január 15 - 01:00

Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna és Győri András Timótheus

Magyarországon 2021-ben a hét arcai Pálúr János orgonaművész, a Budapest-Fasori Református Egyházközség kántora és felesége, Pálúr Kornélia magyar–angol szakos tanár, a Julianna Református Általános Iskola igazgatóhelyettese. Az általuk választott idei mottó: „Ezerszer is igen!”
A beszélgetést követően Szeverényi János szól arról, hogy mit jelent számunkra Istennek a Biblia első lapjain olvasható kijelentése: „Nem jó az embernek egyedül lenni”.

Egy család útja a keresztségig

2021, január 15 - 01:00

Készítette: Baranka György és Győri András Timótheus

A fiatal házaspár, Hajnal Andrea és Szaxinger Attila, miután megismerkedtek más vallásokkal, szellemi irányzatokkal, új lakóhelyükön, Nagytarcsán a keresztyénség felé kezdtek vonzódni az evangélikus gyülekezethez tartozókon keresztül.
Egy Házasság hetére meghirdetett előadássorozat után Alpha-kurzusra, majd felnőtt hittanra jártak a gyülekezetben, melyek nyomán hitre jutottak és megkeresztelkedtek gyermekeikkel együtt.

Az evangélikus "sportnagypapa"

2021, január 15 - 01:00

Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna

Lelkészcsaládban nevelkedett, de körülményei nem engedték, hogy az ötvenes években teológiai tanulmányokba kezdjen, lelkész legyen. Evangélikus egyházunknak azonban tevékeny tagja évtizedek óta, több különböző tisztséget betöltve is. Hivatásául pedig a sportot választotta: edzőként sok gyerekkel szerettette meg az asztaliteniszt. Egyik mai tanítványa – egészen fiatal kora ellenére – évek óta sikert sikerre halmoz a versenyeken.

Fest Attilával, a Szarvasi Körös Asztalitenisz-sportegyesület elnökhelyettesével, vezetőedzőjével és az ifjú tehetséggel,
az evangélikus iskolában tanuló Szántosi Dáviddal találkoztunk.

Döntés, felelősség, áldás

2021, január 15 - 01:00

Készítette: Kulcsár Tibor és Szeverényi János

A műsor először arról gondolkodtat el, hogy milyen módon teljesültek Isten ígéretei Ábrahám első fiának, a Hágártól született Izmaelnek az életében. Milyen következményekkel járt Ábrahám és Sára döntése, hogy nem várnak Istenre az utódjuk érkezésével? Kulcsár Tibor gondolatai.
Vatai Gyula volt börtönparancsnok szavai szintén a felelősség kérdésére mutat rá: valami módon "őrizői" vagyunk a testvéreinknek. A bűnöket ott lehet letenni, ahol elfogadják a bocsánatkérést, fogalmaz a börtönmissziós.

Jézus kezében megnyugodni

2021, január 15 - 01:00

Készítette: Horváth József 

Mindenki különféle tapasztalatokkal, tanulságokkal és – sok esetben sajnos – veszteségekkel lép túl a koronavírus okozta betegségen. Pezenhófer Brigitta és Stampf Ildikó karanténjukról és a mások felé való felelősségről szólnak, míg Magyar Sándorné Hegyi Mária főként szeretett férje elveszítésének megéléséről. Mindhármuk szavait meghatározza a bajokat is átvészelő, reményteli istenhitük. Három szombathelyi testvérünket a Mária Rádió riportere, Horváth József kérdezte.

A rászorultságban derül ki, ki áll mellettünk

2021, január 7 - 01:00

Készítette: Koltay Veronika

Továbbra is mindennapjainkat meghatározó, számos kérdést és félelmet is generáló téma a koronavírus járvány. A „Találkoztam a koronavírussal” című sorozat részeként készült interjúban Kerényi Kata, a Mária Rádió Savaria önkéntese elmondja, mit élt át, milyen felfedezésekkel gazdagodott kéthetes önkéntes karanténjában.

„Isten csalja a legtöbb mosolyt az arcunkra"

2021, január 1 - 01:00

Készítette: Bolla Zsuzsanna

Tomka Anna számára munka, hobbi és szenvedély biogazdaságuk vezetése. Gyerekkori álma valósult meg, amikor 2016-ban megvásárolták Szennán a jókora gyümölcsöst, ahol a versenyszférában eltöltött tizenhat év után kezdték meg a munkát és tanultak bele a gazdálkodásba.
Isten áldása van a gyümölcsösön és az életükön, és Ő adja az újabb és újabb találkozásokat, ötleteket, vallja Anna.

Kontrasztos karácsony

2020, december 21 - 01:00

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

„A sok emberi nyomorúsággal és a sötétséggel szemben szólal meg az evangélium” – fogalmaz Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspök, akivel a 2020-as, korlátozott módon lezajló ünnepben is ott rejlő áldott lehetőségekről és örömről beszélgettünk.
Hiszen a karácsony nem is annyira „Csendes éj”-ről szól, mint inkább arról, hogy megszólal az Isten, vendégünk szavai szerint.

Oldalak