A Szegedi Evangélikus Felsőoktatási Diákotthon intézményvezetőt keres

A Szegedi Evangélikus Felsőoktatási Diákotthon intézményvezetőt keres

Share this content.

Forrás: MEE OI NOO
Szeged – A Magyarországi Evangélikus Egyház pályázatot ír ki a Szegedi Evangélikus Felsőoktatási Diákotthon intézményvezetői állására. A részleteket az alábbiakban olvashatják.

A munkakört meghirdető szerv:

Magyarországi Evangélikus Egyház 

A munkakör, beosztás megnevezése, a munkavégzés helye: 

intézményvezető

Szegedi Evangélikus Felsőoktatási Diákotthon

(székhely: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 44.) 

Intézményvezetői munkakör, megbízás betöltéséhez szükséges iskolai végzettségek, képesítések, egyéb feltételek:

 • felsőfokú iskolai végzettség és felsőoktatási intézményben szerzett vezetői gyakorlat
 • az intézménnyel fennálló, vagy a vezetői megbízással egyidejűleg létesített, határozatlan idejű munkaviszony

Az intézményvezetői megbízás és a munkaviszony időtartama:

 • A megbízás 5 évre szól
 • A megbízás kezdete 2021. augusztus 1.
 • A megbízás vége 2026. július 31.
 • Munkaviszony: határozatlan időre szól

Juttatások, illetmény, pótlék, egyéb: 

 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Magyarországi Evangélikus Egyház belső jogszabályai és fenntartói határozatai szerint (Figyelemmel az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII. zsinati törvény 23.§-ában, valamint a Magyarországi Evangélikus Egyház 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi II. zsinati törvény 12.§-ában foglaltakra.).

Az intézményvezető lényeges feladatai:

 • a Szegedi Evangélikus Felsőoktatási Diákotthon szakmai vezetése
 • az intézmény szakszerű és törvényes működésének, takarékos gazdálkodásának megvalósítása
 • az alkalmazotti közösség vezetése
 • humánerőforrás-gazdálkodás
 • a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe

[Az intézményvezető részletes feladatait az egyház intézményeiről szóló 2005. VIII. zsinati törvény 19.§-a tartalmazza.]

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (pl: munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)
 • önéletrajz és részletes szakmai életrajz
 • az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, és a szakmai helyzetelemzésre épülő elképzelések
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak az eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához
 • lelkészi ajánlás a pályázó gyülekezeti lelkészétől
 • cselekvőképességi nyilatkozat, amely igazolja, hogy a pályázó nem áll a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján a cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt

A pályázat benyújtásának módja és helye:

Postai úton a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Iroda, Nevelési és Oktatási Osztály, Varga Márta osztályvezető (1085 Budapest, Üllői út 24.) címre történő megküldéssel. A borítékra kérjük, írja rá: „Intézményvezetői pályázat – Szegedi Evangélikus Felsőoktatási Diákotthon” 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 26.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 24.

Felvilágosítás a részletes pályázati feltételekről:

Magyarországi Evangélikus Egyház Nevelési és Oktatási Osztály

Varga Márta osztályvezető Tel: 20/399-0464

 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!